Księgowość:
– prowadzenie pełnych ksiąg handlowych (rachunkowych),
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKiR)
– ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
– deklaracje Intrastat oraz informacje podsumowujące VAT UE,
– rozliczanie importu i eksportu,
– rozliczanie podatku dochodowego oraz pozostałe rozliczenia z urzędem skarbowym,
– raporty dla GUS,
– sporządzanie Bilansów i Sprawozdań Finansowych,
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– sporządzenie raportów dla Zarządu,
– współpraca z magazynami.

Kontakt

Midas Barbara Dziczek
ul. Krzywa 11
05-822 Milanówek

Tel/fax: 22 720 14 73, tel. kom. 510 109 842

e-mail. biuro@midaspodatki.pl
basia.dziczek@midaspodatki.pl

Księgowość
Kadry i płace
Inne