Strona główna

Aktualności

Oferta biura:

 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych (rachunkowych),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKiR)
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • deklaracje Intrastat oraz informacje podsumowujące VAT UE,
 • rozliczanie importu i eksportu,
 • rozliczanie podatku dochodowego oraz pozostałe rozliczenia z urzędem skarbowym,
 • raporty dla GUS,
 • sporządzanie Bilansów i Sprawozdań Finansowych,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzenie raportów dla Zarządu,
 • współpraca z magazynami.
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz deklaracji do ZUS,
 • obsługa kadrowa.
 • pomoc w przekształceniach własnościowych firm w aspekcie księgowym i podatkowym,
 • likwidacja przedsiębiorstw,
 • ewidencja, rozliczenia podatkowe, raporty i sprawozdania, Bilanse końcowe,
 • przejście przedsiębiorstw z ewidencji w Podatkowj Księdze Przychodów i Rozchodów na pełne Księgi Handlowe i odwrotnie.

Zapytanie ofertowe

Rodzaj działalności

Forma rozliczeń

Płatnik VAT
taknie

Współpraca
StałaJednorazowaWyprowadzenie zaległościKontrola


Galeria